Monday, September 12, 2011

Momentos : designed with Paint Shop Pro

Hello Bloggers,

This is a lesson from the PSP for Friends group. Not a difficult lesson but still, the result is beautiful. 3 Different plug-ins are used to create the foliage.

Click to enlarge


Dit is een lesje van de PSP for Friends groep. Geen moeilijk lesje maar toch, het resultaat is mooi. 3 verschillende filters werden gebruikt om het gebladerte te creeren.

Sunday, September 11, 2011

My first bike : designed with Paint Shop Pro

Hello Bloggers,

Aren't they cute ...


Click to enlarge
Zijn ze niet lief ...

Saturday, September 10, 2011

Kitties : designed with Paint Shop Pro

Hello Bloggers,

Well, the original title of this lesson from the PSP for Friends group is 'Kittens' but I think you'll agree if I called mine 'Puppies'.  This lesson shows that the function 'add border' can be used for much more than a simple border. We make this lesson from the inside out, starting with the puppies, and then building the borders around it until we get the final image size.

Click to enlarge
De originele titel van dit lesje van de PSP for Friends groep is 'Kittens', maar ik denk wel dat je akkoord bent als ik het mijne 'Puppes' noem. Deze les toont dat de functie ' borders toevoegen' kan gebruikt worden voor veel meer dan een gewone simpele border. We maken dit lesje van het midden uit, beginnende bij de puppies, en dan bouwen we de borders erond tot het uiteindelijke formaat van de crea.

Friday, September 09, 2011

Belessa : designed with Paint Shop Pro and Animation Shop

Hello Bloggers,

Here's the second lesson I made today : Belessa, from the PSP for Friends group. This is a very intense one, but I really like the result. 5 Different plug-ins were used to create beautiful background.
Dit is het tweede lesje dat ik maakte vandaag : Belessa van de PSP for Friends groep. Het is een zeer intensief lesje, maar het resultaat mag er volgens mij wel wezen. 5 verschillende filters werden gebruik voor de mooie achtergrond.

Wishing Card : Designed with Paint Shop Pro

Hello Bloggers,

This lesson number 14 from the 2 Crazy PSP Girls will be very useful in the future : it's perfect for if you want to sent someone a digital greeting card.

Click to enlarge


Deze les nr 14 van de 2 Crazy PSP Girls zal in de toekomst zeer van pas komen : het is namelijk perfect voor als je iemand een digitale wenskaart wil sturen.

Thursday, September 08, 2011

Japan : designed with Paint Shop Pro

 Hello Bloggers,

Just finished another lesson, nr 13 "Japan" from the 2 Crazy PSP Girls group.

Click to enlarge
Hier is nog een lesje, nummer 13 "Japan" van de 2 Crazy PSP Girls groep.

You're the Master : designed with Paint Shop Pro

Hello Bloggers,

Lesson 12 "Crazy" from the 2 Crazy PSP Girls group. The plug-in Tripolis was used to create the background.

Click to enlarge

Les 12 "Crazy" van de 2 Crazy PSP Girls groep. De filter Tripolis werd gebruikt voor het achtergrond effect.